Lista mjera

Mjere koje su označene kao "prethodna mjera" i uslov su za uspješno odobrenje drugog pregleda i isplatu treće tranše Aranžmana označene su sa


  • Naziv mjere
  • Rok za izvršenje
  • Status