Naslovna
Naslovna - Monitoring implementacije Programa mjera iz Proširenog aranžman za Bosnu i Hercegovinu - Extended Fund Facility (EFF), finansijski podržanog od Međunarodnog monetarnog fonda

Parlamentarna skupština BiH usvojit će izmjene i dopune odgovarajućih propisa i standarda za zaštitu javnih sredstava

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.12.2017.
 • Originalni rok 31.12.2017.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHParlamentarna skupština BiH
 • Napredak i komentar Nema napretka u implementaciji ove mjere.
 • Željeni efekat Ojačati standarde javnih nabavki u pogledu depozita javnih sredstava.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.03.2018.
 • Originalni rok 30.11.2016.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHParlamentarna skupština BiH
 • Napredak i komentar Vijeće ministara je 10.3. uputilo Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH. Nakon što nije dobio pozitivno mišljenje, Vijeće ministara je 24. novembra uputilo u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine, sa Mišljenjem Komisije za finansije i budžet. Prijedlog je trebao biti razmatran na 55. sjednici Predstavničkog doma 21. decembra, ali je sjednica prekinuta prije ove tačke. Prema novom Dopunskom pismu namjere iz januara 2018. godine rok za provođenje mjere je pomjeren na kraj marta 2018. godine zbog "zastoja u parlamentu", a mjera je postala prehodna mjera, odnosno uslov za zaključivanje drugog pregleda u okviru Aranžmana i uplatu treće tranše kredita.
 • Željeni efekat Poboljšan rad agencija za bankarstvo.

Teži se jačanju kontrole nad zaduživanjem nižih nivoa vlasti.  Prema izjavi Willija Kiekensa, direktora za BiH i Zorice Kalezić, savjetnice Izvršnog direktora od 7.9.2016. godine, tehnička pomoć Svjetske banke trenutno radi na procjeni neefikasnosti potrošnje u sektoru zdravstva i reformi penzionog sistema.

Niže vlasti u FBiH, kantonalne i općinske, kao i preduzeća u državnom vlasništvu i vanbudžetski fondovi, imali su mogućnost zaduživanja zbog neučinkovite primjene Zakona, odnosno njegove neusklađenosti sa državnim zakonom. Cilj je stvoriti odgovornosti nižih nivoa vlasti u finansijskom smislu.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 31.12.2016.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHParlamentarna skupština BiH
 • Strukturalna odrednica Strukturalna odrednica
 • Napredak i komentar Vlada FBiH je usvojila nacrt novog Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u oktobru 2017. i nedavno je isti dostavila Parlamentu.
 • Željeni efekat Pojačana kontrola nad nižim nivoima vlasti, vanbudžetskim fondovima i preduzećima u državnom vlasništvu kako bi se osigurala potpuna odgovornost zaduživanja i zaustavilo povećavanje nepokrivenih obaveza.

Kroz zakone povećati broj obaveznika doprinosa, povećati efektivne dobi za penzionisanje te proširiti osnovice za obračun doprinosa. 

Povećanjem broja obaveznika doprinosa i povećanjem efektivne dobi za penzionisanje nastoji se stvoriti održiv penzioni sistem.

Novi zakon predviđa uvođenje bodovnog sistema za obračun visine penzija. Također, prepoznaju se jednokratna povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do jula 1998. godine u iznosu od 10 posto i pet posto povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do 31. decembra 2007. godine.

Dodatne informacije

 • Status Djelimično implementirano
 • Rok 31.10.2016.
 • Originalni rok 31.10.2016.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHParlamentarna skupština BiH
 • Napredak i komentar Vlada FBiH utvrdila je 14.9.2016. Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Prijedlog zakona usvojio je Predstavnički dom Parlamenta FBiH 13. decembra. Dom naroda većinom glasova je odbio Prijedlog na sjednici 1. juna, nakon što je dva puta odgađana. Sama Vlada FBiH je kasno uputila Prijedlog, a zbog nezasjedanja Predstavničkog doma i koalicionih odnosa u oba doma, rok je probijen. Posljednji Nacrt Vlada je uputila 6. decembra, a nakon usvojenih amandmana Prijedlog je upućen 27. decembra 2017. godine. Novi Prijedlog zakona o PIO Predstavnički dom usvojio je na sjednici 24. januara. Zakon o organizaciji Fonda PZO nije upućivan u bilo kojoj formi. U posljednjem Dopunskom pismu namjere MMF-u, institucije u BiH navele su kako očekuju da će Zakon o organizaciji Fonda PZO, koji je izrađen uz pomoć Svjetske banke s ciljem podrške osiguranju održivosti penzionog sistema, biti usvojen u junu/lipnju 2018.
 • Željeni efekat Osigurati održivost penzionog sistema putem povećanja broja obveznika doprinosa, povećanja efektivne dobi za penzionisanje, te proširivanja osnovice za obračun doprinosa.

Parlamentarna skupština BiH uvećat će akcize na alkohol kako bi osigurala sredstva za finansiranje zdravstva. (Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o akcizama u parlamentarnoj proceduri).

Loša situacija u zdravstvenom sektoru koje nema dovoljno finansija za ljudske i materijalne kapacitete.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 30.09.2016.
 • Originalni rok 30.09.2016.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHParlamentarna skupština BiH
 • Napredak i komentar Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH predložio je povećane akcize na gorivo, auto-plin, alkoholna i bezalkoholna pića i pivo. Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nije prihvatila ovaj prijedlog koji je razmatrala 19.10.2016. prije sjednice Predsjedničkog doma. Akcize nisu povećane do zadanog roka. Osnovna potreba je regulisati finansiranje zdravstvenog sektora. Potpisnici Pisma namjere obavezali su da će ta sredstva obezbijediti povećanjem akciza na alkohol. Uprava za indirektno oporezivanje podržala je prijedlog koji je podrazumijevao povećanje akciza goriva, kao i na alkoholna i bezalkoholna pića, ali je Vijeće ministara u parlamentarnu proceduru uputilo prijedlog samo za povećanje akciza na goriva. Opozicione stranke, i dio poslanika iz pozicije, podržalo je negativno mišljenje Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma. Obaveza BiH je usvajanje akciza i na goriva i na alkoholna i bezalkoholna pića, te stoga sve trebaju biti usvojene ili kroz jedinstvenu ili kroz posebne izmjene trenutnog zakona.
 • Željeni efekat Reforma zdravstvenog sektora koja će obuhvatiti rješavanje problema dugovanja zdravstvenog sektora, definisanje novih modela i izvora finansiranja, jačanje finansijske odgovornosti, kontrola i upravljanja zdravstvenim ustanovama uz standardizaciju mreže zdravstvenih ustanova.

Dodatni prihodi u iznosu od 10 feninga od ovog povećanja će se usmjeriti entitetskim preduzećima „Autoceste“ i „Autoputevi“, a 5 feninga entitetskim preduzećima „Ceste“ i „Putevi“.

Ulaganje u infrastrukturu jedan je od ključnih uslova napretka bh. privrede. Zastarjela infrastruktura usporava protok ljudi i roba ugrožavajući privredu te u sporava ekonomski rast. Nedostatak stranih ulaganja dovodi do smanjenja konkurentnosti i onemogućava rast BDP-a od preko pet posto. Prema Sporazumu za rast i zapošljavanje u BiH, „BiH mora poboljšati usmjeravanje socijalne pomoći kroz niz mjera koje će politiku socijalne zaštite učiniti efektivnom, efikasnijom i pravičnom. Socijalna zaštita treba da radi u korist onih kojima je istinski potrebna ili onima koji je plaćaju, te se mora postaviti na održive finansijske osnove“.

Dodatne informacije

 • Status Implementirano
 • Rok 30.09.2016.
 • Originalni rok 30.09.2016.
 • Izvršilac mjere Vijeće ministara BiHParlamentarna skupština BiH
 • Napredak i komentar Vijeće ministara BiH 7.7.2016. uputilo Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o akcizama u BiH u parlementarnu proceduru. Prijedlog nije prihvaćen na 36. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH 19.10.2016. po skraćenom postupku. Uprava za indirektno oporezivanje predložila je povećanje akciza na gorivo za 0,15 posto kako bi se prikupila sredstva za ulaganje u cestovna preduzeća. Uprava za indirektno oporezivanje podržala je prijedlog koji je podrazumijevao povećanje akciza i na alkoholna i bezalkoholna pića, ali je Vijeće ministara u parlamentarnu proceduru uputilo prijedlog samo za povećanje akciza na goriva. Opozicione stranke, i dio poslanika iz pozicije, podržalo je negativno mišljenje Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma. Obaveza BiH je usvajanje akciza i na goriva i na alkoholna i bezalkoholna pića, te stoga sve trebaju biti usvojene ili kroz jedinstvenu ili kroz posebne izmjene trenutnog zakona. Nakon četiri neuspjela pokušaja, novi prijedlog zakona usvojen je 15. decembra. Dom naroda usvojio je Prijedlog 7, a Predstavnički dom 15. decembra. Ključna izmjena odnosi na činjenicu da se ne povećavaju akcize, osim na biogoriva i biotečnosti, nego se za 0,15 KM povećavaju cijene cestarina. Opozicioni poslanici žalili su se na kršenje procedure. Naime, Vijeće ministara je Prijedlog uputilo po skraćenoj proceduri, ali je Dom naroda, pri usvajanju Prijedloga, predložio i da se Predstavnički dom o njemu izjašnjava po hitnom postupku, čime je izbjegnuto da Prijedlog razmatraju i parlamentarne komisije.
 • Željeni efekat Mobilizirana sredstva za investicije u ključnu infrastrukturu