Naslovna
Naslovna - Monitoring implementacije Programa mjera iz Proširenog aranžman za Bosnu i Hercegovinu - Extended Fund Facility (EFF), finansijski podržanog od Međunarodnog monetarnog fonda

CBBiH, AOD i dvije entitetske agencije za bankarstvo će dogovoriti identičnu metodologiju za određivanje sistemski važnih banaka, usaglašenu sa osobljem MMF-a, koju će usvojiti nadležne institucije.

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 31.03.2018.
 • Originalni rok 31.03.2018.
 • Izvršilac mjere Agencija za bankarstvo RSAgencija za bankarstvo FBiHCBBiHAOD
 • Napredak i komentar Ova mjera utvrđena je posljednjim Izvještajem osoblja MMF-a iz februara 2018. godine.
 • Željeni efekat Identična metodologija i ulazni podaci su važan preduvjet za efikasnu saradnju supervizora i nadzor nad sistemskim rizikom.

Memorandum o razumijevanju u oblasti finansijske stabilnosti, potpisan u skladu sa konsultacijama sa osobljem MMF-a i Svjetske banke, će  predstavljati nadogradnju i zamijeniti Memorandum o principima koordinacije  bankarske supervizije i saradnje i razmjene podataka i informacija i Memorandum o razumijevanju između agencija za bankarstvo i AOD

Dodatne informacije

 • Status Nije implementirano
 • Rok 30.06.2018.
 • Originalni rok 31.12.2016.
 • Izvršilac mjere Agencija za osiguranje depozita BiHCentralna banka BiH
 • Napredak i komentar Intenzivno se radi na Memorandumu, pa, iako nije bilo službenih koraka ka izradi i potpisivanju, smatramo da je implementacija ove mjere započela. Prema posljednjem Izvještaju osoblja MMF-a iz februuara 2018. godine, rok za provođenje ove mjere pomjeren je za kraj juna 2018. godine.
 • Željeni efekat Omogućena redovna razmjena informacija o sistemski važnim bankama, uključujući kvartalne informacije o kontroli izvještaja banaka (offsite), kao i zajdničke kontrole sistemski važnih banaka.