Naslovna

Parlamant FBiH će usvojiti Zakon o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi

Nastojat će poboljšati usmjeravanje socijalne pomoći s ciljem pružanja zaštite najranjivijim grupama na efikasan način. Usvajanjem Zakona formirati Centraliziranu bazu podataka korisnika socijalnih transfera.

Centralizovana baza korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi potrebna je radi lakše revizije i kontrole ovih korisnika. Formiranje jedinstvene baze omogućit će pravilnije usmjeravanje socijalne pomoći, odnosno izvođenje iz sistema onih koji ne zadovoljavaju, a uvođenje onih kategorija njenih pripadnika koji zadovoljavaju uslove za dobijanje socijalne pomoći. Sve navedeno potrebno je napraviti radi ušteda i racionalnijeg korištenja resursa.

Dodatne informacije

  • Status: Implementirano
  • Rok: 30.09.2016.
  • Originalni rok: 30.09.2016.
  • Izvršilac mjere: Vlada FBiHParlament FBiH
  • Napredak i komentar: Zakon o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi usvojio je Parlament FBiH na sjednici Predstavničkog doma 15. februara 2017. godine i na sjednici Doma naroda dana 2. marta 2017. godine. Originalni rok za provođenje ove mjere bio je kraj septembra 2016.godine. Nacrt zakona usvojen je još 2015, a Prijedlog je Vlada FBiH uputila u martu 2016. godine. Rok je probijen zbog nezasjedanja Parlamenta FBiH uslijed političkih nesuglasica.
  • Željeni efekat: Stvoriti operativnu centraliziranu bazu podataka korisnika socijalnih transfera radi pravilnijeg usmjeravanja socijalne pomoći.