Naslovna

Usvajanje strateških izjava razvojnih banaka

Entitetske vlade pripremaju nove zakone o razvojnim bankama. Nedavne misije tehničke pomoći MMF-a i Svjetske banke su ustanovile nedostatke u mandatu i ciljevima, upravljanju, transparentnosti rada i praksama upravljanja rizikom. To zahtijeva sveobuhvatnu reviziju zakona o razvojnim bankama, uključujući i one prema kojima je uspostavljeno šest fondova kojima upravlja Investiciono-razvojna banka RS. Entitetske vlade pripremaju nacrte novih zakona o razvojnim bankama da bi rješavale identificirane nedostatke u konsultacijama sa osobljem MMFa i Svjetske banke. Razvojne banke će biti predmet odgovarajuće supervizije i regulative entitetskih agencija za bankarstvo. Strateške izjave razvojnih banaka će biti usvojene u martu/ožujku 2018. godine i sada se očekuje da će zakone entitetski parlamenti usvojiti do kraja juna/lipnja 2018. godine.

Dodatne informacije

  • Status: Nije implementirano
  • Rok: 31.03.2018.
  • Originalni rok: 31.03.2018.
  • Izvršilac mjere: Vlada FBiHVlada RS
  • Napredak i komentar: Nema podataka o napretku u provođenju ove mjere.
  • Željeni efekat: Strateške izjave razvojnih banaka su uslov za usvajanje novih zakona o razvojnih bankama.