Naslovna

Agencija za bankarstvo RS, Agencija za bankarstvo FBiH, CBBiH i AOD će usvojiti identičnu metodologiju za određivanje sistemski važnih banaka, u konsultacijama sa osobljem MMF-a.

CBBiH, AOD i dvije entitetske agencije za bankarstvo će dogovoriti identičnu metodologiju za određivanje sistemski važnih banaka, usaglašenu sa osobljem MMF-a, koju će usvojiti nadležne institucije.

Dodatne informacije

  • Status: Nije implementirano
  • Rok: 31.03.2018.
  • Originalni rok: 31.03.2018.
  • Izvršilac mjere: Agencija za bankarstvo RSAgencija za bankarstvo FBiHCBBiHAOD
  • Napredak i komentar: Ova mjera utvrđena je posljednjim Izvještajem osoblja MMF-a iz februara 2018. godine.
  • Željeni efekat: Identična metodologija i ulazni podaci su važan preduvjet za efikasnu saradnju supervizora i nadzor nad sistemskim rizikom.