Naslovna

KVARTALNO - Prilagođavati koeficijent za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza na kvartalnoj osnovi i vršiti poravnanje potraživanja po osnovu indirektnih poreza na polugodišnjoj osnovi. Uslov za narednu tranšu

Institucije su se obavezale da će prilagođavati koeficijent raspodjele prihoda od indirektnih poreza na kvartalnom nivou i vršiti poravnanje potraživanja na polugodišnjoj osnovi, počevši od 30. septembra/rujna 2016. godine, kao kvartalnu strukturalnu odrednicu. S ovom je povezana mjera uspostavljanja novog sistema automatske raspodjele prihoda od Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u skladu sa preporukama MMF-a, do kraja decembra/prosinca 2016. godine.

Dodatne informacije

  • Status: Nije implementirano
  • Rok: 25.06.2019.
  • Originalni rok: 25.06.2019.
  • Izvršilac mjere: Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
  • Strukturalna odrednica: Kontinuirana strukturalna odrednica
  • Napredak i komentar: Ove su se mjere institucije djelimično pridržavale do kraja juna 2017. godine. Institucije su se pridržavale prvog dijela mjere – kvartalnog prilagođavanja koeficijenta za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza – dok Ministarstvo finansija RS-a nije izvršilo poravnanje potraživanja po osnovu indirektnih poreza na polugodišnjoj osnovi. Prema posljednjem Izvještaju osoblja MMF-a iz februara 2018. godine "neto iznos duga između entiteta je mali i alokacija se nastavlja na osnovu starih koeficijenata", što znači da se institucije trenutno ne pridržavaju niti jednog od dva dijela mjere. Prema posljednjem Dopunskom pismu namjere MMF-u iz januara 2018. godine institucije u BiH objašnjavaju kako "kvartalna strukturalna odrednica koja se odnosi na prilagođavanje koeficijenata raspodjele i polugodišnje poravnanje postavljena za kraj decembra/prosinca 2016. godine nije ispoštovana zbog zabrinutosti u pogledu tačnosti podataka o krajnjoj potrošnji i sporova u vezi poravnanja duga iz prošlosti", ali navode kako će "usvojiti revidirane koeficijente raspodjele prihoda od indirektnih poreza za treći kvartal 2017. godine i poravnati sva prethodna potraživanja po osnovu indirektnih poreza do marta/ožujka 2018.".
  • Željeni efekat: Efikasnija naplata prihoda i porezna uprava.