Naslovna

KONTINUIRANA - Uzdržati se od povećanja plata u javnom sektoru, uključujući uzdržavanje od povećavanja osnovice za plaće, koeficijenata i naknada Uslov za narednu tranšu

Ova mjera povezana je sa strukturalnom mjerom smanjenja ukupne zaposlenosti u javnom sektoru. Naime, Vijeće ministara i entitetske vlade obavezale su se da će do kraja juna/lipnja 2017. godine usvojiti operativne planove za smanjenje ukupne zaposlenosti u javnom sektoru na osnovu registara koji su uspostavljeni uz pomoć Svjetske banke. U međuvremenu, pridržavanje moratorija na povećanje plaća, uključujući uzdržavanje od povećanja osnovice za plaću, koeficijenata i naknada, bit će kontinuirana strukturalna odrednica.

Dodatne informacije

  • Status: Djelimično se pridržava
  • Rok: 25.06.2019.
  • Originalni rok: 25.06.2019.
  • Izvršilac mjere: Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
  • Strukturalna odrednica: Kontinuirana strukturalna odrednica
  • Napredak i komentar: Do kraja juna 2017. godine institucije na svim nivoima su se pridržavale ove mjere. Prema posljednjem Izvještaju osoblja MMF-a iz februara 2018. godine, entiteti su ispunili ovu strukturalnu odrednicu, ali institucije BiH nisu.
  • Željeni efekat: Uvođenje veće fleksibilnost u radno-pravne odnose i smanjienje broja uposlenih u javnom sektoru uz istovremeno povećanje efikasnosti.