Naslovna

KONTINUIRANA - Kontinuirano se pridržavati pravila valutnog odbora u obliku u kojem je ustanovljen zakonom Uslov za narednu tranšu

Institucije su se obavezale da će se kontinuirano pridržavati pravila valutnog odbora u obliku u kojem je ustanovljen zakonom. Konkretno, to podrazumijeva uzdržavanje od bilo kakvih radnji koje bi oslabile aranžman valutnog odbora i  Centralnu banku BiH (CBBiH) kao instituciju kojoj je povjereno njegovo funkcioniranje, a posebno uzdržavanje od korištenja deviznih rezervi u CBBiH za bilo kakve potrebe budžeta ili javnih ulaganja, te je stoga postavljen nulti limit na transfere i kredite CBBiH javnom sektoru kao kontinuirani kriterij izvršenja. 

Dodatne informacije

  • Status: Pridržava se
  • Rok: 25.06.2019.
  • Originalni rok: 25.06.2019.
  • Izvršilac mjere: Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
  • Strukturalna odrednica: Kontinuirana strukturalna odrednica
  • Napredak i komentar: Do kraja juna 2017. godine institucije su se pridržavale ove mjere, odnosno Centrala banka BiH nije davala transfere i kredite javnom sektoru.
  • Željeni efekat: Očuvanje finansijske stabilnosti u inače neizvjesnom i kompleksnom okruženju.