Naslovna

Usvajanje izmjena i dopuna entitetskih zakona o razvojnim bankama u skladu sa preporukama osoblja MMF-a

U cilju održavanja stabilnosti finansijskog tržišta, smanjenja fiskalnih troškova na minimum i ublažavanja rizika od sudskih postupaka povezanih s rješavanjem problema slabih banaka, entitetske vlade poduzimaju daljnje mjere kako bi se unaprijedio rad entitetskih razvojnih banaka i uveo nadzor od strane agencija za bankarstvo. Tražimo pomoć MMF-a i Svjetske banke kako bi unaprijedili upravljanje rizikom i transparentnost poslovanja entitskih razvojnih banaka. Izmjene i dopune zakona o entitetskim razvojnim bankama i izmjene i dopune zakona o agencijama za bankarstvo izvršit će se u skladu sa preporukama osoblja MMF-a i Svjetske banke.

Dodatne informacije

  • Status: Nije implementirano
  • Rok: 30.06.2018.
  • Originalni rok: 30.11.2016.
  • Izvršilac mjere: Vlada RSNarodna skupština RSVlada FBiHParlament FBiH
  • Strukturalna odrednica: Strukturalna odrednica
  • Napredak i komentar: Nema napretka kad je u pitanju provođenje ove mjere. Prema novom Dopunskom pismu namjere iz januara 2018. godine rok za provođenje mjere je pomjeren za kraj juna 2018. godine.
  • Željeni efekat: Pojasniti mandat razvojnih ciljeva koji se odnose na rješavanje tržišnih neuspjeha i ograničavanje dozvoljenih djelatnosti, uključujući eliminiranje direktnog kreditiranja privatnog sektora; unaprijediti upravljanje razvojnim bankama kako bi poslovale nezavisno od vlade i tražiti zaključivanje ugovora za članove uprave prema kojima bi se naknada vezala za stvarni učinak; stavljanje razvojnih banka pod odgovarajuću superviziju i regulativu entitetskih agencija za bankarstvo; tražiti objavljivanje na internet stranicama razvojnih banaka godišnjih izvještaja eksterne revizije razvojnih banaka i svih fondova kojima upravljaju izvršenoj od strane uglednih međunarodnih revizorskih firmi.