Naslovna

Prodaja manjinskih udjela Vlade FBiH u preduzećima „Bosnalijek“ i „Sarajevo Osiguranje“

Ponovo će započeti proces privatizacije u FBiH kako bi pomogli unapređenje ekonomskog upravljanja i konkurencije, te smanjili rizik za javne finansije. Izvršena je klasifikacija preduzeća u državnom vlasništvu i javnih preduzeća na ona koja su strateška, ona koja zahtijevaju manje ili značajnije mjere restrukturiranja, i preduzeća u kojima vlada posjeduje manjinske udjele (ove napore u Federaciji BiH podržava Grupa Svjetske banke). 

Privatizacija predstavlja prelazak državnog u privatno vlasništvo. Osnovni cilj jeste, ili bi trebao biti, okončati političku kontrolu nad određenom imovinom, te stvoriti otvoreno i konkurentno tržište koje će naposlijetku dovesti do povećanja zapošljavanja. Vlada FBiH još uvijek je zadržala udjel u više preduzeća, iako se u mnogima radi o manjinskom udjelu, te ne može odlučivati o poslovanju.

Dodatne informacije

  • Status: Djelimično implementirano
  • Rok: 30.09.2016.
  • Originalni rok: 30.09.2016.
  • Izvršilac mjere: Vlada FBiH
  • Napredak i komentar: Udjel Vlade FBiH u „Bosnalijeku“ od 19,25% prodat 6. oktobra na Sarajevskoj berzi za 23,3 miliona KM. Nije bilo kupca za dionice Vlade FBiH u „Sarajevo osiguranju“ na berzi 6. jula. Razlog za propalu prodaju „Sarajevo osiguranja“, prema mišljenju direktora AW Brokersa Adnana Bunje, jeste previsoka cijena koju je Vlada Federacije odredila (izvor: oslobodjenje.ba). Bunjo smatra da je „bilo pretjerivanja kada se određivala cijena jer, ako uzmemo trgovanje tim emitentom u zadnjih nekoliko godina, vidjet ćemo da cijena nije prelazila ni sedam KM u prosjeku, a oni bi sada da prodaju po cijeni od 12,99 KM“. Stoga, može se zaključiti da je potrebna konsolidacija cijena dionica kako bi došlo do prodaje udjela Vlade FBiH u „Sarajevo osiguranju“. Mjera nije ispunjena do zadatog roka.
  • Željeni efekat: Unaprijediti ekonomsko upravljanje i konkurenciju te smanjiti rizik za javne finansije.