Naslovna

Smanjenje ukupnog deficita na nivo ispod (0,3) posto BDP-a

"Tokom 2015. godine, ostvarena je snažna fiskalna konsolidacija, sa ukupnim deficitom na nivou od [0,1] posto BDP-a, što je u velikoj mjeri bilo rezultat smanjenja rashoda.

Usvojili budžete za 2016. godinu za Institucije BiH, Vladu FBiH i Vladu RS, koji su u skladu sa postizanjem stope ukupnog deficita od [0,9] posto BDP-a u 2016. godini. Odlučni u namjeri da smanje ukupni deficit na nivo ispod [0,3] posto BDP-a do

okončanja programa u 2019. godini, s ciljem postepenog smanjenja javnog duga na nivo ispod 40 posto BDP-a u srednjem roku"

Dodatne informacije

  • Status: Odustalo se od provođenja
  • Rok: 31.12.2019.
  • Originalni rok: 31.12.2019.
  • Izvršilac mjere: Vijeće ministara BiHVlada FBiHVlada RS
  • Napredak i komentar: Smanjen javni dug na nivo ispod 40 posto BDP-a u srednjem roku. Prema izjavi Willija Kiekensa, direktora za BiH i Zorice Kalezić, savjetnice Izvršnog direktora od 7.9.2016. godine, cilj je smanjiti tekuću potrošnju za 3 posto BDP-a do 2019. godine. Udio javnog duga bi trebao pasti za 4 procentna poena da bi do 2019. godine došao na nivo od 40%.
  • Željeni efekat: Smanjenje ukupnog deficita na nivo ispod (0,3) posto BDP-a