Naslovna

Usvojiti Zakon o osiguranju depozita u bankama BiH

Dodatne informacije

  • Status: Nije implementirano
  • Rok: 30.11.2016.
  • Originalni rok: 30.11.2016.
  • Izvršilac mjere: Vijeće ministara BiHParlamentarna skupština BiH
  • Napredak i komentar: Vijeće ministara je 10.3. uputilo Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH. Nakon što nije dobio pozitivno mišljenje, Vijeće ministara je 24. novembra uputilo u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine, sa Mišljenjem Komisije za finansije i budžet. Prijedlog je trebao biti razmatran na 55. sjednici Predstavničkog doma 21. decembra, ali je sjednica prekinuta prije ove tačke. Institucije u BiH su u novom Dopunskom pismu namjere iz januara 2018. godine predložile pomjeranja roka za ovu mjeru na kraj marta 2018. godine.
  • Željeni efekat: Poboljšan rad agencija za bankarstvo.