Naslovna

Usvojiti izmjenu Zakona o Agenciji za osiguranje depozita BiH Uslov za narednu tranšu

Dodatne informacije

  • Status: Nije implementirano
  • Rok: 30.11.2016.
  • Originalni rok: 30.11.2016.
  • Izvršilac mjere: Vijeće ministara BiHParlamentarna skupština BiH
  • Napredak i komentar: Vijeće ministara 10.3. uputilo Prijedlog izmjene Zakona o Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH.
  • Željeni efekat: Poboljšan rad agencija za bankarstvo.