Naslovna

Entitetske agencije za bankarstvo, AOD i CBBH će potpisati sveobuhvatni Memorandum o razumijevanju u oblasti finansijske stabilnosti

Memorandum o razumijevanju u oblasti finansijske stabilnosti, potpisan u skladu sa konsultacijama sa osobljem MMF-a i Svjetske banke, će  predstavljati nadogradnju i zamijeniti Memorandum o principima koordinacije  bankarske supervizije i saradnje i razmjene podataka i informacija i Memorandum o razumijevanju između agencija za bankarstvo i AOD

Dodatne informacije

  • Status: Nije implementirano
  • Rok: 30.06.2018.
  • Originalni rok: 31.12.2016.
  • Izvršilac mjere: Agencija za osiguranje depozita BiHCentralna banka BiH
  • Napredak i komentar: Intenzivno se radi na Memorandumu, pa, iako nije bilo službenih koraka ka izradi i potpisivanju, smatramo da je implementacija ove mjere započela. Prema posljednjem Izvještaju osoblja MMF-a iz februuara 2018. godine, rok za provođenje ove mjere pomjeren je za kraj juna 2018. godine.
  • Željeni efekat: Omogućena redovna razmjena informacija o sistemski važnim bankama, uključujući kvartalne informacije o kontroli izvještaja banaka (offsite), kao i zajdničke kontrole sistemski važnih banaka.