Naslovna

Agencija za bankarstvo RS odobrit će planove banaka za rješavanje problema nedostajućeg kapitala i održavanje ukupne stabilnosti

Na osnovu revizija, agencije za bankarstvo će izraditi sveobuhvatne entitetske strategije za rješavanje osjetljivosti u bankarskom sistemu, tako što će od vlasnika banaka tražiti da nadomjeste svaki nedostatak u odnosu na propisane zahtjeve.

Dodatne informacije

  • Status: Implementirano
  • Rok: 30.11.2016.
  • Originalni rok: 30.11.2016.
  • Izvršilac mjere: Agencija za bankarstvo RS
  • Strukturalna odrednica: Strukturalna odrednica
  • Napredak i komentar: Prvi dio detaljnog pregleda kvaliteta aktive koji je obuhvatio četiri banke sa sjedištem u RS-u, za period završen do kraja 2015. godine, završen je u oktobru 2016. godine. Prilikom njega otkriven je nedostatak kapitala u jednoj banci. Navedena banka je na osnovu izdatih naloga Agencije za bankarstvo RS-a sačinila plan kapitala koji je od strane Agencije za bankarstvo odobren u decembru 2016. godine. Detaljni pregled aktive za još četiri banke u 2017. godini završen je u oktobru 2017. godine, ali tada niti u jednoj banci nije utvrđen nedostatak kapitala, tako da nije bilo potrebe za sačinjavanjem posebnih planova.
  • Željeni efekat: Osigurano uspostavljanje pouzdanih zaštitnih mehanizama za bilo kakve sistemske slučajeve.