Naslovna

Parlament FBiH će usvojiti zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju i zakon o organizaciji Fonda penzijskog i zdravstvenog osiguranja

Kroz zakone povećati broj obaveznika doprinosa, povećati efektivne dobi za penzionisanje te proširiti osnovice za obračun doprinosa. 

Povećanjem broja obaveznika doprinosa i povećanjem efektivne dobi za penzionisanje nastoji se stvoriti održiv penzioni sistem.

Novi zakon predviđa uvođenje bodovnog sistema za obračun visine penzija. Također, prepoznaju se jednokratna povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do jula 1998. godine u iznosu od 10 posto i pet posto povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do 31. decembra 2007. godine.

Dodatne informacije

  • Status: Djelimično implementirano
  • Rok: 31.10.2016.
  • Originalni rok: 31.10.2016.
  • Izvršilac mjere: Vijeće ministara BiHParlamentarna skupština BiH
  • Napredak i komentar: Vlada FBiH utvrdila je 14.9.2016. Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Prijedlog zakona usvojio je Predstavnički dom Parlamenta FBiH 13. decembra. Dom naroda većinom glasova je odbio Prijedlog na sjednici 1. juna, nakon što je dva puta odgađana. Sama Vlada FBiH je kasno uputila Prijedlog, a zbog nezasjedanja Predstavničkog doma i koalicionih odnosa u oba doma, rok je probijen. Posljednji Nacrt Vlada je uputila 6. decembra, a nakon usvojenih amandmana Prijedlog je upućen 27. decembra 2017. godine. Novi Prijedlog zakona o PIO Predstavnički dom usvojio je na sjednici 24. januara. Zakon o organizaciji Fonda PZO nije upućivan u bilo kojoj formi. U posljednjem Dopunskom pismu namjere MMF-u, institucije u BiH navele su kako očekuju da će Zakon o organizaciji Fonda PZO, koji je izrađen uz pomoć Svjetske banke s ciljem podrške osiguranju održivosti penzionog sistema, biti usvojen u junu/lipnju 2018.
  • Željeni efekat: Osigurati održivost penzionog sistema putem povećanja broja obveznika doprinosa, povećanja efektivne dobi za penzionisanje, te proširivanja osnovice za obračun doprinosa.