Naslovna

Usmjeravanje subvencija za poljoprivredu na poljoprivrednike koji su registrirani i uplaćuju doprinose

Registracija poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o ravrstavanju na komercijalna i nekomercijalna gazdinstva je u toku, sa 14,6% poljoprivrednih gazdinstava registriranih kao komercijalna zaključno sa krajem aprila 2016. godine. Na osnovu registra, usmjeriti subencije.

Subvencije za poljoprivrednike se moraju usmjeriti isključivo na komercijalna poljoprivredna gazdinstva, kako bi se stimulisali poljoprivrednici da poštuju zakone i plaćaju doprinose i ostale troškove. Da bi se to postiglo, odnosno da bi se identifikovali komercijalni doprinosi, mora se prije svega napraviti registar istih.

Dodatne informacije

  • Status: Nije implementirano
  • Rok: 31.12.2016.
  • Originalni rok: 31.12.2016.
  • Izvršilac mjere: Vlada FBiHVlada RS
  • Napredak i komentar: Prema Pismu namjere, registracija poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna gazdinstva je u toku.
  • Željeni efekat: Ušteđenih 5 miliona KM u poljoprivrednim subvencijama i povećanje od 10 KM u prihodima od obaveznih socijalnih doprinosa tokom 2016. u odnosu na prethodnu godinu, što će pomoći naporima da se ostvari fiskalnu konsolidaciju.