Naslovna

Prva faza revizije korisnika boračkih primanja u FBiH

U cilju sprječavanja zloupotrebe sistema boračkih davanja, potpisnici Pisma namjere su se obavezali na ubrzanje revizije korisnika penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima u FBiH. Prva faza procesa revizije podrazumijeva provjeru podobnosti postojećih korisnika za sve kategorije korisnika boračkih prava, uključujući i penzije ostvarene pod povoljnijim uvjetima, a dalje faze utvrđivanje konačnog spiska. Uzdržat će se od izmjena i dopuna zakona koji regulišu boračka davanja bez konsultacija s osobljem Svjetske banke i MMF-a.

Spisak korisnika boračkih primanja godinama je u FBiH dovođen u pitanje. Potrebna je detaljna revizija korisnika kako bi se iz ove kategorije izveli svi oni koji ne zadovoljavaju uslove, a uveli oni koji su neopravdano izvedeni iz kategorije.

Dodatne informacije

  • Status: Implementirano
  • Rok: 31.12.2016.
  • Originalni rok: 31.12.2016.
  • Izvršilac mjere: Vlada FBiH
  • Napredak i komentar: Prema riječima ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salke Bukvarevića, od početka primjene Zakona o reviziji pregledano je 103.469 predmeta, a iz prava je zbog nepostojanja potrebne papirologije izbačeno 1.340 korisnika boračko-invalidsko zaštite. Revizija se nastavlja i u narednom periodu, i ostalo je još da se pregleda 34.567 predmeta. U ovoj godini prekontrolirano je do sada 12.000 predmeta, a Ministarstvo je preuzelo obavezu i zadaću da nastavi sa kontrolom. Naime, kontrolirat će se, kako oni koji primaju lične invalidnine, poput ratnih vojnih invalida, tako i porodične invalidnine, odnosno, porodice šehida i poginulih boraca. Predmet revizije su i oni koji primaju naknade u oblasti dobitnika najvećih ratnih priznanja i oni koji su ostvarili prijevremeno povoljnije penzionisanje u skladu sa pravima demobiliziranih boraca i drugih boračkih kategorija. Vrhovni sud FBiH je, međutim, na osnovu tužbi bivših korisnika boračkih primanja koji su izvedeni iz prava u vrijeme mandata Zukana Heleza na mjestu ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, u pravo vratio 2.661 brisanog borca te naložio retroaktivnu isplatu. Prema riječima ministra za boračka pitanja, do kraja godine, kada je rok za provođenje ove mjere, ostalo je jo 34.567 predmeta.
  • Željeni efekat: Sprječavanje zloupotrebe sistema boračkih primanja i kvalitetnije usmjeravanje socijalnih davanja.