Naslovna

Usvajanje izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit Narodne skupštine RS u skladu sa preporukama osoblja MMF-a

Parlament FBiH je usvojio novi Zakon o porezu na dobit, izrađen uz pomoć MMF-a, kojim se ukidaju olakšice za izvoznike, a povećavaju poticaji za investicije i pojašnjava porezni tretman amortizacije i rezerviranja za kreditne gubitke banaka. Iste izmjene i dopune podrazumijeva novi zakon u RS. Na taj način postići će se i harmonizacija entitetskih zakona. 

Stvaranje efikasnog tržišta uslovljeno je i pojednostavljenjem poreskog sistema. To svakako podrazumijeva i harmoniziranje entitetskih zakona, odnosno stvaranje jednakih uslova i obaveza na području cijele države.

Dodatne informacije

  • Status: Implementirano
  • Rok: 31.12.2016.
  • Originalni rok: 31.12.2016.
  • Izvršilac mjere: Vlada RSNarodna skupština RS
  • Strukturalna odrednica: Strukturalna odrednica
  • Napredak i komentar: Narodna skupština RS-a usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit 5. januara 2017. godine. Rok za provođenje ove mjere bio je kraj 2016. godine, tako da se može reći da je probijanje roka zanemarivo iako ona nije ispunjena do određenog datuma.
  • Željeni efekat: Harmonizirati entitetske zakone o porezu na dobit radi jačanja konzistentnosti, izbjegavanja dvostrukog oporezivanja između entiteta, umanjivanja poreznih poticaja i pojašnjenja poreznog tretmana rezerviranja za kreditne gubitke.