Naslovna

Usvojiti izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH

Pristupanje WTO-u omogućit će pristup i otvorenost svjetskom tržištu. Rješavanje trgovinskih pitanja s EU omogućit će isto na nivou EU, a također je dio puta BiH ka članstvu.

Dodatne informacije

  • Status: Implementirano
  • Rok: 31.12.2016.
  • Originalni rok: 31.12.2016.
  • Izvršilac mjere: Vlada FBiHParlament FBiH
  • Napredak i komentar: Predstavnički dom usvojio je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH na sjednici 13. decembra, koji je Vlada utvrdila 2. avgusta i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Nacrt je dugo čekao na usvajanje zbog nezasjedanja Parlamenta FBiH zbog političkih nesuglasica. Konačno, izmjene i dopune Zakona usvojene su 19. oktobra 2017. godine.
  • Željeni efekat: Riješena preostala trgovinska pitanja sa Evropskom unijom.