Naslovna

Finansijska i operativna procjena vrijednosti preduzeća „BH Telecom“ i „HT Mostar“ Uslov za narednu tranšu

U skladu sa planom Agencije za privatizaciju FBiH, pristupit će rješavanju statusa preostalih preduzeća u državnom vlasništvu i javnih preduzeća bilo putem restrukturiranja i eventualne privatizacije održivih preduzeća, ili likvidacije onih preduzeća koja se ocijene kao neodrživa. U okviru ovog procesa Vlada FBiH će, u konsultacijama sa Grupom Svjetske banke i/ili EBRD-om, završiti finansijsku i operativnu temeljitu procjenu vrijednosti te razgovarati o mogućnostima i modalitetima povećanja profitabilnosti preduzeća kroz unaprjeđenje korporativnog upravljanja ili prodajom dionica.

Privatizacija predstavlja prelazak državnog u privatno vlasništvo. Bitan je radi stvaranje konkurentnog tržišta rada i boljeg poslovanja preduzeća. Vlada FBiH još uvijek je zadržala udjel u više preduzeća. U javnosti se vodi dugogodišnja polemika o pitanju treba li ili ne u potpunosti privatizovati telekom operatere u Federaciji BiH. Evidentan je pad profita njihovih vrijednosti, što je posljedica neefikasnog upravljanja i poslovanja.

Dodatne informacije

  • Status: Nije implementirano
  • Rok: 31.10.2016.
  • Originalni rok: 31.10.2016.
  • Izvršilac mjere: Vlada FBiH
  • Napredak i komentar: Potrebno je izvršiti objektivnu i transparentnu procjenu vrijednosti prije eventualne odluke o prodaji preduzeća. Nema napretka u provođenju ove mjere.
  • Željeni efekat: Završiti finansijsku i operativnu temeljitu procjenu vrijednosti, te razgovarati o mogućnostima i modalitetima povećanja profitabilnosti preduzeća kroz unaprjeđenje korporativnog upravljanja ili prodajom dionica.