Naslovna

Eliminacija posebnog doprinosa za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u FBiH

Kao i u RS-u, u Federaciji BiH, prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, izdvaja se procenat od neto plate za zaštitu od prirodnih nesreća i vodnu naknadu. Na svaki ugovor s uposlenikom, poslodavac za posebnu naknadu za zaštitu od prirodnih nesreća i vodnu naknadu plaća po 0,5 posto od netoplate. Udruženje poslodavaca FBiH više je puta tražilo smanjenje ili ukidanje parafiskalnih nameta radi rasterećenja privrede.

Dodatne informacije

  • Status: Nije implementirano
  • Rok: 31.12.2016.
  • Originalni rok: 31.12.2016.
  • Izvršilac mjere: Vlada FBiHParlament FBiH
  • Napredak i komentar: Nema napretka u provođenju ove mjere.
  • Željeni efekat: Smanjeno finansijsko opterećenje poslovnih subjekata.