Naslovna

Završiti revizije rada banaka u FBiH

Vanjaska revizija kvaliteta aktive prema projektnom zadatku koji su pripremile agencije za bankarstvo u skladu s preporukama osoblja MMF-a, za banke koje su bile pod pojačanom supervizijom u 2015. godini ili koje su u periodu 2012-2014. godine doživjele rapidnu kreditnu ekspanziju u odnosu na tržište (tj. imale prosječnu godišnju stopu rasta kredita višu od 10 posto tokom tog perioda) i za koje nisu već obavljene revizije kvaliteta aktive.

Više banaka bilo je pod pojačanom supervizijom u 2015. godini; u periodu 2012 - 2014 doživjele su rapidnu kreditnu ekspanziju u odnosu na tržište (tj. imale prosječnu godišnju stopu rasta kredita višu od 10 posto tokom tog perioda); ili za njih nisu obavljene revizije kvaliteta aktive.

Dodatne informacije

  • Status: Implementirano
  • Rok: 30.06.2016.
  • Originalni rok: 30.06.2016.
  • Izvršilac mjere: Agencija za bankarstvo FBiHvanjski revizori banaka
  • Napredak i komentar: Kako nam je potvrđeno iz MMF-a, detaljni pregled kvaliteta aktive završen je, a obuhvatio je pet banaka sa sjedištem u FBiH. Izvršena je revizija onih banaka koje su bile pod pojačanom supervizijom u 2015. godini ili koje su u periodu 2012-2014. godine doživjele rapidnu kreditnu ekspanziju u odnosu na tržište (tj. imale prosječnu godišnju stopu rasta kredita višu od 10 posto tokom tog perioda) i za koje nisu već obavljene revizije kvaliteta aktive. Prilikom izbora revizorske kuće banke nisu mogle angažovati revizore koji su obavljali redovnu godišnju reviziju njihovih finansijskih izvještaja za prethodnu godinu. Revizorska kuća koja obavlja vanrednu kontrolu neće moći biti angažovana za reviziju finansijskih pokazatelja iste banke u naredne dvije godine.
  • Željeni efekat: Ojačan bankarski sektor u FBiH. Kako nam je potvrđeno iz MMF-a, detaljni pregled kvaliteta aktive završen je, a obuhvatio je pet banaka sa sjedištem u FBiH.